Pioneerz

Profiel van Pioneerz

Contact gegevens:
Elektronicaweg 14a
2628 XG Delft
+31882848600 http://www.pioneerz.com/

Managing the Risk to dramatically improve

Pioneerz zet zich in voor de ontwikkeling van ecosystemen voor pioniers. Als ervaren ondernemers en investeerders ervaren wij aan de lijve waar de barrières en de verbeterkansen liggen. Die kennis en ervaring gebruiken we om overheden, financiers, supportorganisaties en pioniers te helpen. Die hulp bestaat vooral uit advisering en integratie/implementatie van online bedrijfsvoeringsystemen omdat automatisering van processen bijdraagt aan verbetering en impact van de bedrijfsvoering. Doordat de systemen ook de samenwerking tussen de verschillende partners in een ecosysteem faciliteren zal dit tevens bijdragen aan een beter functionerend innovatie ecosysteem.

Producten en diensten van Pioneerz

Online startup management platform (multi-stakeholder)

Dienst : Business development , Consultancy.
AXEL.vm is het venture management platform ontwikkeld voor het verbeteren van de waardegerichte samenwerking rond startups. AXEL.vm focust zich vooral op primaire processen van investeerders, incubators en startups - van
aanvraagproces en business modelling tot monitoring en exit - waardoor het voor gebruikers mogelijk wordt om analyses uit te voeren over effectiviteit, efficiency en toegevoegde waarde van hun inspanningen.

Bij bestaande klanten blijkt de methodische aanpak al tot efficiencywinst te leiden. Uiteindelijk zal dat positief
uitpakken voor het programma en het startup ecosysteem, waarmee de onderliggende doelstelling van het platform in beeld komt: ‘verbeteren van het ecosysteem voor pioniers’.

Bedrijfsadvies voor business incubators en investeringsfondsen

Dienst : Consultancy , Business development.
Pioneerz ontsluit de kennis en ervaring van experts die zelf operationele ervaring hebben van de ontwikkeling van het startup ecosysteem, met name met het opzetten en managen van incubators en investeringsfondsen.
Deze kennis wordt wereldwijd ingezet voor overheden, financiers en supportorganisaties om
maatregelen en programma’s te verbeteren of nieuwe te ontwerpen en introduceren.
Pioneerz stelt zich hierbij het liefst co-ondernemend op en zal (een
deel van) het risico op de nieuwe ontwikkeling of de verbeterslag op zich nemen;
wat is terug te zien in de slogan ‘Managing the risk to dramatically improve’

Trefwoorden: consultancy, opleidingen


Zou je meer willen weten? Bezoek dan de website van Pioneerz