Stuur Organisatie & Advies

Profiel van Stuur Organisatie & Advies

Contact gegevens:
Cornelis Trompstraat 63
2628 RP Delft
015-3643685 http://www.stuur.org/

Stuur Organisatie & Advies ziet samenhang als de bepalende factor voor het succes van organisaties. Samenhang in strategie en operationele uitvoering; samenhang tussen mensen, middelen en hun competenties. In de visie van Stuur Organisatie & Advies heeft elke organisatie drijvende krachten die haar uniek maken. Als het toevoegen van waarde onder druk staat, is het zaak om oog te krijgen voor wat de drijvende krachten remt.

Stuur Organisatie & Advies brengt kritieke problemen in kaart, organisatie breed of op procesniveau, en werkt met u aan het opheffen van die belemmeringen door het onderzoeken en realiseren van automatiseringsoplossingen.

Zo wordt de weg vrijgemaakt voor groei. Zo komt het stuur van een organisatie weer stevig in handen.

Producten en diensten van Stuur Organisatie & Advies

Er zijn geen items.


Zou je meer willen weten? Bezoek dan de website van Stuur Organisatie & Advies