Innovatie Ontketend in de zorg Rotterdam

dinsdag 16 april 2013 op Rotterdam Science Tower, Marconistraat 16, 3029 AE Rotterdam om 12:30

In samenwerking met de gemeente Rotterdam, VNO-NCW Rotterdam en de Kamer van Koophandel organiseert Syntens Innovatiecentrum op dinsdag 16 april het initiatief 'Innovatie Ontketend in de zorg Rotterdam'.


De vijf zorgaanbieders die deze dag aanwezig zijn, komen allen uit de regio Rotterdam. Zij dagen je uit met hun problemen uit de dagelijkse praktijk waar zij een multidisciplinaire aanpak voor zoeken. Relevante disciplines zijn dan ook zeer divers.

Er is een breed spectrum van uitdagingen die op functioneel niveau gesteld worden om nieuwe oplossingen mogelijk te maken. Oplossingen in systemen of hulpmiddelen. Je kunt hierbij denken aan vraagstellingen als:

Hoe kunnen we:
-de mobiliteit van CVA patiënten vergroten en/of versnellen?
- ervoor zorgen dat dementie patiënten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen?
- nieuwe revalidatieactiviteiten met o.a. gaming, interieurontwerp en sensoren.realiseren?
- de ziekenhuispatiënt garanderen dat er geen instrumenten en materialen onbedoeld in zijn lichaam achterblijven na een operatie?
- het restafvalproces zo organiseren dat het gebruiksgemak en het comfort optimaal zijn en de patiëntveiligheid beter geborgd is?
- bewoners helpen bij hun revalidatie met minimale inzet van fysio- of ergotherapeut?
- een interactief consult tussen arts en patiënt (of verpleging) faciliteren, waarbij kwaliteit, tijd en snelheid centraal staat?
- de (goederen-)stromen tussen thuis en leveranciers optimaal benutten?
- de pijn tijdens bevallingen gevalideerd meten zodat bevallingen vaker thuis, of in het eerstelijns geboortecentrum, kunnen plaatsvinden?

Programma
12:30 - 13:00 Inloop
13:00 - 14:30 Welkom, keynote , uitleg dag en pitches
14:30 - 14:45 Pauze
14:45 - 16:45 Matchmaking en netwerken
16:45 - 17:00 Centrale afsluiting
17:00 - 19:00 Borrel

Meer informatie & aanmelden
Meld je hier aan voor Innovatie Ontketend in de zorg. Voor meer informatie over dit initiatief, kun je bellen met Simone Vermeulen, innovatieadviseur (088) 444 03 21. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Syntens streeft er naar de meest kansrijke matches tussen ondernemers en uitdagers te realiseren, om deze reden vindt er vooraf een selectie plaats.