Netwerk Binnenstad - “On the Road” -

maandag 17 juni 2013 op Museum Het Prinsenhof om 18:30

De leden van IKD zijn van harte uitgenodigd voor het Netwerk Binnenstad op maandag 17 juni a.s. om 18:30 uur. Ditmaal is het Netwerk Binnenstad te gast op een bijzondere locatie: Museum Het Prinsenhof.

De inspiratiebron voor deze bijeenkomst is gevonden in het boek “On the Road” van schrijver Jack Kerouac waarin hij zich richt tot de 'Crazy Ones' (filmpje). De Binnenstad van Delft prijst zich gelukkig met vele ‘Crazy Ones’, of beter gezegd genieën, die zaken willen veranderen op weg naar een Vitale & Gastvrije Binnenstad!

Met de vaststelling van de Nota Binnenstad is het echte werk, oftewel de uitvoering van de plannen, begonnen. Tijdens de netwerkbijeenkomst besteden we extra aandacht aan Delft als Cultureel Podium. Cultuur brengt mensen in de binnenstad in beweging! Op 17 juni laten wij ons inspireren door spreker Mark Mieras. Na afloop is er gelegenheid om te netwerken met anderen ‘crazy ones, misfits, rebels and trouble-makers’.

Aanmelden
Gezien de grote belangstelling voor de vorige netwerkbijeenkomsten, is het noodzakelijk je aan te melden voor het Netwerk Binnenstad. Je kunt je per e-mail aanmelden via binnenstad@delft.nl. Meer informatie over het netwerk en de stadslabs is te vinden op www.delft.nl/binnenstad. Hier kun je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Binnenstad.


Netwerk Binnenstad
Het Netwerk Binnenstad Delft is een netwerk van bewoners, bezoekers, ondernemers van de binnenstad van Delft. Het netwerk komt vier keer per jaar bij elkaar en stimuleert samenwerking om de ambitie voor de Delftse binnenstad te realiseren: vitaal, economisch gezond en een huiskamer voor ondernemers, bewoners en bezoekers. De bijeenkomsten hebben steeds een bijzonder thema. Tijdens de bijeenkomsten worden initiatieven, ideeën, mensen, talent, kennis(sen) en middelen op een laagdrempelige manier bij elkaar gebracht zodat stadslabs kunnen ontstaan. Het netwerk Binnenstad Delft is een initiatief van de gemeente Delft.