Netwerk Binnenstad

woensdag 25 september 2013 op De Watertoren, Kalverbos 22, Den Haag om 18:30

Op woensdag 25 september a.s. vindt de netwerkbijeenkomst Binnenstad plaats. Het definitieve thema en de locatie worden snel bekend gemaakt. De bijeenkomst start om 18.30 uur en wordt om +/- 21.00 uur afgesloten.

“De stad als laboratorium”
 18:30 – 19:00 uur Ontvangst met Soep, Broodjes en een Spaanse Pincho
19:00 – 20:15 uur Welkomstwoord door de dagvoorzitter en Wethouder Milène Junius. Vervolgens een inspirerende bijdrage door onze gastspreker Frans Soeterbroek. Uiteraard staan ook de vaste programmaonderdelen: ‘Initiatief zoekt nemer’ en de uitreiking van de Stadsbokaal op het programma. 
20:15  ± 21:00 uur Borrel

Frans Soeterbroek - De Ruimtemaker
Slimmer en lichter sturen in de stad ….De spreker van vanavond is Frans Soeterbroek, socioloog en adviseur  in de publieke sector met veel ervaring in het bouwen van lokale netwerken. Frans heeft zich met zijn adviesbureau De Ruimtemaker gespecialiseerd in wat hij sturing met lichtheid noemt: met kleine en verrassende ingrepen in de stad een zelfversterkend proces van stedelijke vitaliteit op gang brengen. Dat past bij het principe: 'groot denken en klein handelen' en bij de nieuwe benadering van organische stadsontwikkeling. Hij neemt u vanavond  mee in de wondere wereld van speldenprikken, hefbomen, schurende verhalen, lichte gemeenschappen, estafetteacties, guerillamarketing en besmettelijk optimisme.

Graag nog een keer de hoogtepunten zien van de vorige bijeenkomst in het Prinsenhof? Klik voor een sfeerimpressie. Meer informatie over het netwerk en de stadslabs is te vinden op www.delft.nl/binnenstad. Hier kun je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Binnenstad.

Netwerk Binnenstad
Het netwerk Binnenstad Delft is een netwerk van bewoners, bezoekers, ondernemers van de binnenstad van Delft. Het netwerk komt vier keer per jaar bij elkaar en stimuleert samenwerking om de ambitie voor de Delftse binnenstad te realiseren: vitaal, economisch gezond en een huiskamer voor ondernemers, bewoners en bezoekers. De bijeenkomsten hebben steeds een bijzonder thema. Tijdens de bijeenkomsten worden initiatieven, ideeën, mensen, talent, kennis(sen) en middelen op een laagdrempelige manier bij elkaar gebracht zodat stadslabs kunnen ontstaan. Het netwerk Binnenstad Delft is een initiatief van de gemeente Delft.