Bijeenkomst 071-ICT

dinsdag 3 december 2013 op Home Town Lounge (in de Vijfmeihal), Boshuizerlaan 1, 2321 SG, Leiden om 17:00

Programma
17:00 uur          Ontvangst
17:30 uur          Zeepkist
17:45 uur         Marcel Bos van Specialisterren

Ambassadeur | Duurzaam ondernemen zoals het is bedoeld
www.specialisterren.nl

Specialisterren heeft als doel mensen met een normale of hogere begaafdheid en een stoornis in het autisme spectrum (ASS) economische zelfstandigheid te laten verwerven in de ICT. Alle testers bij Specialisterren hebben een vorm van autisme (ASS). De werkzaamheden worden daarom op een gestructureerde wijze aangeboden. Medewerkers van Specialisterren leveren dagelijks eenduidige testplannen, testscripts, testmodellen, incident reports en rapportages, zowel in het Nederlands als in het Engels.

18.00 uur        Mark Barzilay van SpriteCloud

Founder SpriteCloud | Test automatisering: Maak het begrijpelijk voor alle betrokkenen!
www.spritecloud.com

Een van de valkuilen van test automatisering is dat men ‘alles’ wil automatiseren en zo testers wil vervangen. Een test suite is echter bedoeld als hulp bij het test process. Overzichtelijkheid in testresultaten is hierbij van cruciaal belang voor het slagen van test automatisering. Mark Barzilay geeft uitleg en tips voor het opzetten van zowel kleine als grote test automatisering suites.

18:15 uur          Vragen
18:30 uur          Borrel

Leden van ICT-Kring Delft zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Deelname is gratis en aanmelden niet nodig.

Ook sprekers voor het zeepkistmoment van deze bijeenkomst zijn van harte uitgenodigd. Het zeepkist­moment is het onderdeel van de bijeenkomst waarbij je de mogelijkheid krijgt, gedurende 2 minuten het publiek toe te spreken.

De onderwerpen staan vrij, zij het dat zij uiteraard wel enige connectie met het doel van 071-ICT moeten hebben: het stimuleren van innovatie, samenwerking en kennisuitwisseling in de regio Rijnland!

Mocht je ook van de deze gelegenheid gebruik willen maken, meld je dan aan via n.vanduuren@declercq.com. Indien je je aanmeldt voor de bijeenkomst, zullen wij je opnemen in de deelnemerslijst van 071-ICT. Mocht je hier geen prijs op stellen, dan verzoeken wij jou dit kenbaar te maken bij jouw aanmelding. Mocht je in het vervolg geen prijs stellen op een uitnodiging van 071-ICT, dan kun je dit eveneens kenbaar maken via voornoemd e-mailadres. Heb je iets voor ons “prikbord”, plaats het dan op de LinkedIn pagina van 071-ICT.

Graag zien wij je op 3 december a.s.!