Netwerk Binnenstad - THE PLACE TO BE

maandag 9 december 2013 op ‘t Postkantoor - Hippolytusbuurt 14 – Delft om 18:00

Leden van ICT-Kring Delft zijn van harte uitgenodigd voor de volgende editie van het Netwerk Binnenstad op maandag 9 december a.s. vanaf 18:00 uur.

Programma
18.00 uur Inloop
18.30 - 19.00 uur Ontvangst met soep en een broodje
19.00 - 20.15 uur Welkomstwoord door de dagvoorzitter en Wethouder Milène Junius.
Vervolgens een inspirerende bijdrage door onze gastspreekster Andrea Wiegman. Uiteraard staan ook de vaste programmaonderdelen ‘Initiatief zoekt nemer’ en de uitreiking van de Stadsbokaal op het programma.
20.15 ± 21.30 uur Borrel

The Place To Be
Het streefbeeld is dat de binnenstad een samenhangend gebied is waar mensen graag naar toe trekken en verblijven, waar het wemelt van allerlei activiteiten, waar mensen elkaar ontmoeten en waar nieuwe ideeën ontstaan. Kortom: the place to be!

Het streefbeeld is het uitgangspunt voor het bepalen van activiteiten en het stellen van prioriteiten. Om gericht te werken aan een betere binnenstad zet Netwerk Binnenstad een stip aan de horizon met dat streefbeeld. Die horizon is onze toekomst en je bent in deze editie van het Netwerk Binnenstad dan ook uitgenodigd om mee te denken en deel te nemen in deze toekomst. De toekomst is the place to be!

Op dit moment stelt een creatief en betrokken team een inspirerend en uitdagend programma voor deze avond op. Special guest en spreker van de avond is Andrea Wiegman/ Andrea werpt met alle aanweizgen een blik op de toekomst. Andrea is oprichtster van Second Sight, een platform, magazine en adviesorgaan dat zich richt op trend research en toekomst denken.

Aanmelden
Gezien de grote belangstelling voor de vorige netwerkbijeenkomsten, is het noodzakelijk om je aan te melden voor het Netwerk Binnenstad. Dit kan via e-mail: binnenstad@delft.nl.

Meer informatie over het netwerk en de stadslabs is te vinden op www.delft.nl/binnenstad. Hier kun je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Binnenstad.