Studiebijeenkomst eHealth

donderdag 20 maart 2014 op Hotel Mitland, Utrecht om 19:00

Door slim gebruik van e-health zijn grote voordelen in de gezondheidszorg te behalen. eHealth biedt kansen om de vrijheid en zelfredzaamheid van patiënten te bevorderen en kan helpen om zorg doelmatiger te organiseren. Minister Schippers wil daarom sterk inzetten op het stimuleren van het gebruik van e-health. Zowel beroepsorganisaties als zorgaanbieders en leveranciers geven aan dat er nog de nodige belemmeringen zijn om eHealth-projecten te starten en te laten slagen. Deze belemmeringen hebben te maken met onder andere financiering, organisatiecultuur en samenwerking, onduidelijkheden over de toepassing van relevante wet- en regelgeving en technische kwesties, zoals standaarden.

Mr. Natascha H.A. van Duuren werkte bij het Instituut voor Informatica en Recht van de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 1998 is zij als advocaat gespecialiseerd in het ICT/IE/privacy-recht. Sinds 2005 is zij partner bij De Clercq Advocaten Notarissen. Zij heeft een postdoctorale opleiding Informatica gevolgd en een specialisatieopleiding Privacy en persoonsgegevens. Natascha van Duuren heeft veel ervaring in het begeleiden van ICT-projecten in de zorg, al dan niet in het kader van een (Europese) aanbestedingsprocedure. Zij zal ingaan op de juridische aspecten van eHealth.

Jan-Marc Verlinden, CEO van Medvision360
Jan-Marc is als entrepreneur betrokken bij diverse bedrijven. De laatste vijf jaar ligt de focus met name op het snijvlak van ICT en zorg. Door zijn financiële achtergrond is hij goed in staat de business case te ontdekken, daarnaast is Jan-Marc succesvol in het aanvragen en verkrijgen van subsidies.
Zijn bedrijf is expert op het gebied van standaardisatie en veiligheid voor Elektronisch Patiëntendossiers. Hij spreekt regelmatig op congressen, waar hij uitlegt waarom zoveel ICT projecten in de zorg falen (80%).

Klik hier om je aan te melden.