Netwerkbijeenkomst - Smart Industry

maandag 1 juni 2015 op Belvedere, Beestenmarkt 8, Delft om 17:00

In 2014 is door een aantal landelijke partijen een Smart Industry actieagenda voor Nederland gemaakt. Vooruitlopend daarop is ‘Slim gemaakt in Zuid Holland’ opgesteld, ook gericht op het stimuleren van toepassing van Smart Industry. Producten, processen, en bedrijfsvormen slimmer maken door meer en beter toepassen van ICT. Nederland ICT heeft hiervoor input geleverd, en een aantal grote ICT-bedrijven is nadrukkelijk aangehaakt. Smart Industry biedt echter (juist) ook volop mogelijkheden voor kleine en middelgrote ICT-bedrijven.

Anton Duisterwinkel (TNO, InnovationQuarter en een van de auteurs van het rapport ‘Slim gemaakt in Zuid Holland’) geeft op 1 juni een inkijkje in de Smart Industry ontwikkelingen in Zuid-Holland en de kansen die dit met zich meebrengt voor ondernemers in allerlei disciplines van de ICT.