Bijeenkomst ICT-Kring Delft - Meldplicht datalekken

maandag 1 februari 2016 op BBC Belvedere om 17:00

Dagelijks hoort men in het nieuws over verschillende bedrijven die gehackt zijn. Dit kan leiden tot het verlies van gevoelige data. Maar niet alleen een hack van buitenaf kan een datalek veroorzaken, ook door nalatigheid van medewerkers of het ontbreken van het juiste beleid kan leiden tot datalekken.

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens verscherpt en wordt u als organisatie verantwoordelijk gehouden voor een goede dataprivacy.

Meldplicht datalekken
Een belangrijk onderdeel van de wetswijziging is de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene. 

Maar hoe zit dit nu echt?
• Wat houdt de wet in?
• Wat is de impact voor u, uw organisatie en uw klanten?
• Hoeveel risico loopt uw onderneming op het gebied van cybercrime?
• Beveiliging wordt door deze wetgeving een belangrijk onderwerp, maar hoe pakt u dit aan?

U wordt maandag 1 februari uitgebreid bijgepraat over de vernieuwde wetgeving omtrent de Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken door Michael van der Vaart van ESET Nederland. Lokatie: Belvedere, Beestenmarkt 8, Delft. Inloop 17:00u, start presentatie 17:30u.