Jaarlijkse symposium 'ICT & Erfgoed Delft'

donderdag 3 november 2011 op om 10:25

Brainstormsessie Center of Competence ICT & Erfgoed, Delft Het uitgangspunt van de brainstorm is om Delftse bedrijven, TU Delft en cultuurinstellingen te laten participeren in een Center of Competence met betrekking tot ICT en Erfgoed. Tijdens de brainstormsessie wordt, onder begeleiding van Linn Borghuis van Cultural Motion, een eerste aanzet gedaan tot een inventarisatie van de ICT potentie van Delft in relatie tot de Erfgoed sector. Met de deelnemers wordt gekeken naar een mogelijke invulling van het toekomstige Center of Competence.

Het eindresultaat van project zal samengebracht worden in een eindrapportage en presentatie over de randvoorwaarden, verwachtingen en advies hoe de Delft Centre of Competence verder vormgegeven kan worden. Dit project wordt aangejaagd door Gemeente Delft (waaronder Erfgoed Delft) en TU Delft.

Voor deze ochtendsessie zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Symposium ICT & Erfgoed, Delft

Het programma bestaat uit twee inhoudelijke pijlers, namelijk Semantic web en Oral History. De middag wordt ingeleid en voorgezeten door Marco de Niet, directeur van Digitaal Erfgoed Nederland.

Semantic web & Erfgoed

Het eerste deel van de middag zal gaan over de stand van zaken op het gebied van onderzoek naar Semantic Web. Hierin worden een aantal onderzoeksprojecten gepresenteerd vanuit verschillende universiteiten en organisaties.

Oral history & ICT

Het tweede onderdeel van de middag gaat over Oral History en de stap naar het digitale. Daarbij zal ter sprake komen wat Oral History inhoudt, op welke manier het in de loop van de jaren werd vastgelegd en wat de digitale mogelijkheden nu zijn. Vervolgens worden een aantal ICT-projecten gepresenteerd waarbij verhalen het uitgangspunt zijn.

Het symposium vindt plaats op donderdag 3 november in de Van der Mandelezaal van Museum Het Prinsenhof te Delft. Deelname ochtend+middagprogramma, inclusief lunch: gratis, aanmelding noodzakelijk. Aanmeldingen via: erfgoeddelft@delft.nl, ovv. 'Aanmelding ICT-symposium-brainstorm'. Graag ook vermelden of u gebruik wilt maken van de lunch.

Voor meer informatie en het programma: http://www.erfgoed-delft.nl/nl/wat-is-er-te-doen/activiteiten/lezingensymposia/symposium-ict-en-erfgoed-in-delft