ICT Societeit: Open data en overdracht van het stokje

maandag 16 januari 2012 op De Leeuwenbrink (Innovatiefabriek), Bleiswijkseweg 37 om 12:10

Open data is nationaal en international een "hot item". In navolging van o.a. de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk heeft ook onze eigen rijksoverheid een programma opgezet om overheidsdata "open" te maken en beschikbaar te stellen aan het bedrijfsleven om er business mee te maken. In de Digitale Implementatie Agenda van het ministerie van EL&I wordt dit als volgt omschreven:

"Overheidsdata kan voor ondernemers waardevol zijn om te hergebruiken voor nieuwe toepassingen en diensten. Overheidsdata is echter vaak niet 'open' omdat ze bijvoorbeeld niet vindbaar of computerleesbaar is. Om ondernemerschap te stimuleren en ruimte te creren voor innovatie wordt zoveel mogelijk overheidsdata beschikbaar gesteld aan ondernemers."

 

 

S p r e k e r s

Paul Suijkerbuijk is de projectleider van data.overheid.nl en daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van het "open data programma" van de rijksoverheid. Piet Hein Minnecre is vanuit Verdonck Kloosters Associates (VKA)  nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond het fenomeen open data. Paul en Piet Hein zullen tijdens deze laatste Sociteitsbijeenkomst inzicht geven in de ins en outs van "open data" en de kansen voor ondernemers en innovatie in Zoetermeer.  Plaats van handeling is de toekomstige Innovatiefabriek.

Aan het eind van de bijeenkomst zal het stokje van de ICT-Sociteit worden overgedragen aan Henk Delfos, die de activiteiten van de  sociteit gaat voortzetten onder de naam ICT-kring Zoetermeer. De deelnemers van de ICT-Kring Delft

Voor meer informatie en aanmelding: http://ikinnoveer.nl/agenda/stichting-kiz-draagt-stokje-ict-societeit-over/