Regionaliseringsbijeenkomst

dinsdag 17 april 2012 op Hoge Rijndijk 306, 2314 AM Leiden om 16:30

Regionalisering

Op 17 april zullen de ICT Kring Delft, ICT Kring Zoetermeer en 071-ICT hun eerste gezamenlijke borrel organiseren. Deze borrel is de start voor een verdere samenwerking tussen de 3 ICT kringen.

Op de Regionaliseringsbijeenkomst zullen ook 2 sprekers zijn:

ABN AMRO - Heliview onderzoek naar de impact van cloud computing op ICT bedrijven

Cloud computing is het flexibel gebruik maken en aanbieden van ICT middelen via het internet. Het gaat niet alleen om nieuwe technologie, maar om een nieuw verdienmodel voor ICT bedrijven. Het is de belangrijkste structurele ontwikkeling binnen de sector.  Het onderwerp is voor veel mensen en bedrijven een containerbegrip, terwijl op cloud gebaseerde oplossingen ongemerkt al onderdeel van het dagelijks leven zijn (hotmail, gmail, googledocs etc).

Consumentengebruik drijft op dit moment de ontwikkeling van nieuwe technologie, die vervolgens in de zakelijke markt geïntroduceerd wordt. Leveranciers van zakelijke ICT oplossingen krijgen hierdoor te maken met een vraaggedreven verandering van het verdienmodel. Weg van eenmalige  licentie- en consultancyinkomsten, naar dienstverlening op basis van het daadwerkelijk gebruik van applicaties en processing power. Inkomsten komen hierdoor meer gespreid binnen. Toetredingsdrempels voor nieuwe innovatieve bedrijven zijn lager.

De belangrijkste onderwerpen aan de vraagzijde van de markt zijn al onderzocht (o.a. beschikbaarheid en veiligheid van data, de keuze tussen private, publieke en hybride clouds en het realiseren van kostenbesparingen). Het rapport richt zich op de impact van cloud computing op de aanbodzijde, de ICT bedrijven. Op basis van de uitkomsten trekken we conclusies over de spanningen/verschuivingen in de waardeketen en de impact van een transitie naar clouddiensten op de strategie en bedrijfsvoering van ICT leveranciers.

Fox IT en Cybercrime

De dreiging van cybercrime neemt toe. Ministers geven midden in de nacht persconferenties omdat een bedrijf gehacked is. Telecomproviders domineren het nieuws omdat ze misschien klantgegevens hebben gelekt. Internetbankieren wordt er niet veiliger op als nu.nl virussen uitdeelt aan nietsvermoedende bezoekers. Het Delfste bedrijf Fox IT houdt zich nu zo’n 13 jaar bezig met het bestrijden van cybercrime en het beveiligen van IT. Joost Bijl zal vertellen over het ontstaan van Fox IT, de activiteiten van het bedrijf en de toekomst van cybercrime.