Gezocht: coördinator IPC

 

De ICT-Kring Delft heeft een in de afgelopen jaren tweemaal een subsidie verkregen in het kader van de regeling Innovatie Prestatie Contracten (IPC). In totaal heeft dat inmiddels meer dan twee miljoen euro aan subsidie opgeleverd voor de IKD en de deelnemende bedrijven.

Vanwege het gebleken succes willen we het graag een vervolg geven. We zijn daarom bezig met het onderzoeken van een derde IPC-ronde. Binnen deze subsidieregeling zullen weer een aantal deelnemers diverse innovatietrajecten starten. Deze trajecten worden zowel individueel als in collectief verband uitgevoerd.

Voor het coördineren van de trajecten is door de subsidieverstrekker (Agentschap NL) een grote rol weggelegd voor de penvoerder: de ICT-Kring Delft. In de hoop dat de subsidie zal worden toegekend zijn we op zoek naar een IPC-coördinator, een rol die wij graag aanbesteden onder de IKD-deelnemers.

De functie

De werkzaamheden van de penvoerder bestaan uit:

 • Begeleiding van individuele innovatieplannen van de deelnemers
 • Stimuleren van collectieve activiteiten en projecten
 • Verzorgen van voortgangsrapportages voor Agentschap NL
 • Aanvragen subsidievaststelling
 • Coördinatie & communicatie met deelnemers
 • Rapporteren aan opdrachtgever (IKD-bestuur)
 • Organiseren van kwartaalbijeenkomsten
 • Bezoeken bijeenkomsten Agentschap NL

De inzet bedraagt maximaal 400 uur per jaar, gedurende de looptijd van twee jaar. De belasting is wisselend: rondom de deadline van verslaglegging is de inzet intensiever.

We zoeken een coördinator die geheel zelfstandig de werkzaamheden uit zal voeren. Hij of zij zal contact onderhouden met de deelnemers om de voortgang van de trajecten te monitoren en waar nodig te sturen en aan te jagen. Ervaring met subsidietrajecten als IPC is een pré. Eventueel kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden door een combinatie van meerdere personen. De werkzaamheden zullen geschieden op factuurbasis. Er wordt een overeenkomst aangegaan voor twee jaar, die tussentijds opzegbaar is door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Solliciteren op deze functie?

Zou je deze taak op je willen nemen? Dan vragen we je te solliciteren door een e-mail te sturen aan anke@ictkring-delft.nl. De sluitingstermijn voor reacties is 16 mei 2013.

We vragen je om ten minste de volgende informatie te leveren:

 • Welke persoon (personen) zal de werkzaamheden uitvoeren?
 • Het CV van deze persoon/personen
 • Motivatie: wat maakt deze persoon geschikt voor de werkzaamheden?
 • Welk tarief worden gehanteerd?
 • Hoe is continuïteit gewaarborgd (ziekte e.d.)?
 • Welke ideeën heb je voor het stimuleren van nieuwe innovaties?
 •  

Meer informatie?

Tijdens de borrel van 6 mei a.s. wordt extra aandacht besteed aan IPC. Wil je nu al meer weten over deze subsidie? Neem dan contact op met Anke Kuipers. Of bezoek de website van Agentschap NL.