Brainstormsessies innovatieve erfgoed-projecten Delft

geplaatst op woensdag 5 december 2012

NieuweMeestersDelft_large

Tijdens het symposium Erfgoed & ICT, met het thema Samen Innoveren! hebben we samen met u ideeën en initiatieven uit de stad op het gebied van digitale innovatie samengebracht en is gediscussieerd over hoe deze projecten met inbreng van verschillende bedrijven en instellingen verder ontwikkeld kunnen worden. Deze middag was het startsein voor nieuwe innovatieve erfgoedprojecten in de Delftse regio.

Graag wil Nieuwe Meesters Delft u de mogelijkheid bieden om mee te denken over de concretisering van de projecten. Hiervoor organiseren we in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland een aantal brainstormsessies waarin we onder andere het doel en de doelgroepen van de betreffende projecten gaan uitwerken.

Het doel van deze sessies is om de verschillende geïnteresseerde partijen bijeen te brengen en een eerste stap te zetten tot de concretisering van de plannen. Hierna zullen de partijen zelf tot vervolgacties over kunnen gaan.

Iedere sessie duurt twee uur en zal plaats vinden in het kantoor van Nieuwe Meesters Delft in TU Library. Aan de hand van een business model canvas wordt gekeken wat en wie men met het project wil bereiken. Dit zal het uitgangspunt worden voor het kiezen van de juiste (ICT)toepassing.
 

Sessie 1: Architectuurgids Delft: Hoe kan de informatie uit de architectuurgids digitaal een meerwaarde krijgen?
 

Sessie 2: Stichting de Witte Roos: Hoe kan met nieuwe media het verhaal van de Witte Roos verteld worden?
 

Sessie 3: Archeologie Spoorzone Delft: Hoe kunnen de opgravingsgegevens uit het Spoorzonegebied beschikbaar gemaakt worden voor de publiek?
 

Sessie 4: Fablab Delft: Hoe kan het voormalig fabrieksgebouw van de sigarenfabriek G. van der Spek op het binnenterrein van de Brabantse Turfmarkt zichtbaar gemaakt worden voor de buitenwereld?
 

De sessies zullen plaatsvinden op één van de volgende data:
maandag 10 december
vrijdag 14 december
dinsdag 18 december

U kunt zich opgeven voor één of meerdere sessie via: info@nieuwemeestersdelft.nl
Graag aanmelden voor 8 december. Geef hierbij uw voorkeursdata aan (10, 14 of 18 december). De kosten per deelnemer zijn €10 voor één sessie.

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Brainstormsessies innovatieve erfgoed-projecten Delft' (0)