Debat over de ontwikkeling van de creatieve sector op 1 februari

geplaatst op vrijdag 27 januari 2012

JHEemskerk

UITNODIGING

Geachte geïnteresseerden,

Graag wil ik u herinneren aan de acitiviteit van deze week in TOP:

Debat over de ontwikkeling van de creatieve sector
m.m.v. van Heleen Bothof, Pieter Guldemond, Frank van der Hoeven, Bart Ahsmann en Bert Slagmolen

woensdag 1 februari, aanvang 20.30 uur
lokatie: TOP Delft, Hippolytusbuurt 14

TOP organiseert in samenwerking met Delft Design een debat over de ontwikkeling van de creatieve sector in Delft. Voor dit debat nodigen we iedereen uit die in de Delftse creatieve sector werkzaam is. Er is in het afgelopen half jaar veel gebeurd waar we informatie over willen geven. En er staat nog meer te gebeuren. Betrokkenheid vanuit de Delftse creatieve industrie kan hierbij niet gemist worden! 

Gemeente en TU hebben samen met Delftse ondernemers en onderwijs- en kennisinstituten hard gewerkt aan een breed gedragen masterplan 2.0. Delft Design heeft zich afgelopen half jaar, met succes, ingespannen om de creatieve sector als “economische peiler” aan het masterplan TICD toe te voegen. Delft wil creatieve talenten meer aan zich binden, hun innovatieve kwalificaties versterken, R&D-faciliteiten uitbreiden en daarmee het Delftse cluster van creatieve opleidingen, instituten en bedrijven versterken. Na een kort intro van Heleen Bothof, voorzitter Delft Design, zal wethouder Pieter Guldemond een inkijkje geven in het Masterplan 2.0

Delft biedt toponderwijs op de faculteiten Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen. Daarnaast is er een uitstekende incubator, YES!Delft, waaruit veelbelovende ondernemingen op het gebied van ontwerp en technologie zijn ontstaan. Er zijn diverse broedplaatsen én een goed georganiseerde lokale creatieve industrie. Delft levert hiermee haar bijdrage aan de versterking van de creatieve industrie in Nederland. Op 16 januari zijn door het Ministerie van EL&I de innovatiecontracten van de 9 topsectoren gepresenteerd, waaronder die van de Topsector Creatieve Industrie. 

Frank van der Hoeven van de afdeling Bouwkunde zal een presentatie geven over BEAU, één van de kennis- en innovatieagenda's voor de creatieve industrie. Het Ministerie van EL&I wil dat bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk optrekken in zake de top sectoren. Met oog op Built Environment, Architecture, Urbanism (BEAU) is de regio Rotterdam-Delft aanmerkt als zwaartepunt. Frank van der Hoeven zal uitleggen wat de stand van zaken is ten aanzien van de Top Sector Creatieve Industrie, en geeft inzicht in de discussies die de agenda gevormd hebben. Duidelijk is dat de architectenbranche gaat veranderen. Dat geldt ook voor de opgave ten aanzien van de gebouwde omgeving. We voorzien meer cross-overs met andere terreinen in de Creatieve Industrie en met bedrijvigheid daarbuiten. Dar heeft te maken met grote maatschappelijke uitdagingen als energie en klimaat.

Bart Ahsmann, valorisatiemanager van de afdeling Industrieel Ontwerpen van de TU, zal een presentatie geven over het Delft Design & Technology Solutions Lab. Dit initiatief wordt in zowel Masterplan TICD als in de BEAU-agenda genoemd. Door de TU Delft, Haagse Hogeschool en Inholland wordt met de Gemeente Delft de haalbaarheid onderzocht van een nieuwe pre-incubator onder deze werknaam. In een attractieve 'broedplaats' setting worden daar door multidisciplinaire teams van jonge afgestudeerden en in samenwerking met gevestigde creatieve bedrijven en studenten nieuwe concepten ontwikkeld met de bedoeling die ook commercieel uit te nutten. De ambitie is bestaande “taaie” problemen aan te vatten, waar tot nu toe geen basis voor is om ze op te lossen en nieuwe businessconcepten te ontwikkelen voor de toekomst van de creatieve industrie. 

In de discussie o.l.v. Bert Slagmolen is er ruimte voor vragen en suggesties. Het debat wordt daarna vooral gericht op de vraag wat het Delftse creatieve bedrijfsleven kan bijdragen. Vragen daarbij zijn:

                • Wat is het draagvlak voor deze initiatieven en voor meer samenwerking tussen

                   kennisinstellingen en het Delftse creatieve bedrijfsleven?

                • Wie wil meedoen? Wat zijn belangrijke kwesties en wat zijn mogelijke eerste stappen?

                • Zijn er aanvullende suggesties om de creatieve sector te stimuleren?

Voor meer informatie http://www.bk.tudelft.nl/en/research/100-research/beau/

Wij hopen op uw komst!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Saskia Meijer

D E L F T D E S I G N
Postbus 2838
2601 CV Delft
www.delftdesign.nl

T O P D E L F T
Hippolytusbuurt 14
2611 HN Delft
T: 015 - 284 01 16
E: info@topdelft.nl
U: www.topdelft.nl
Openingstijden: wo t/m za 10.30 - 17.30 uur & zo 12.00 - 17.00 uur

Laat een reactie achter

Naam:
*
E-mail:
*
Titel:
Reactie:
*

Reacties op 'Debat over de ontwikkeling van de creatieve sector op 1 februari' (0)