Software Engineering

Contact persoon: Birger Jansen, birger[at]cnoc.nl

De SIG Software Engineering is voor mensen die zich bezig houden met het maken van software en alles wat daarbij komt kijken. Vanuit de SIG wordt een aantal keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd rondom een onderwerp dat met software engineering te maken heeft, zoals: Het gebruik van frameworks, testen, veiligheid van software, versiebeheer, issue-tracking, verschillen tussen programmeer-talen... Onderwerpen worden door de deelnemers aangedragen waarna er gezamenlijk gediscussieerd wordt. Het doel is om vooral van elkaar te leren en elkaar beter te leren kennen.

De eerste bijeenkomst is donderdag 8 maart.