Resultaten voor: informatiemanagement

Product
Moxio maakt web-based applicaties die de gebruiker helpen informatie uit te wisselen en de kwaliteit van informatie te verbeteren. In onze web-based applicaties leggen we verbanden tussen verschillende delen van informatie en verschillende informatiebronnen en maken deze verbanden inzichtelijk voor de gebruiker.
Dienst
Moxio ondersteunt organisaties in het beheer en de integratie van informatiestromen en -processen. In ons advies helpen we klanten verbanden te leggen en structuur aan te brengen in losse delen informatie uit verschillende bronnen. Waar nodig ondersteunen we deze processen met software.