Resultaten voor: it-auditing

Dienst
Beperk uw risico’s! Afhankelijkheid van ICT-systemen is binnen de meeste bedrijven erg hoog geworden. Een IT-audit kan in de meeste gevallen helpen risico’s in kaart te brengen en van daaruit risico-beperkende maatregelen te nemen. Hoge onverwachte kosten of bedrijfsvoering-verstorende calamiteiten door niet goed werkende systemen kunnen grotendeels voorkomen worden. We gaan graag vrijblijvend met u een gesprek aan om te kijken op welk vlak we u kunnen helpen. Netic Solutions is gespecialiseerd in auditing van verschillende kwaliteitsaspecten van systemen en infrastructuren. We beschikken over jarenlange ervaring binnen kleine en grote bedrijven, aangevuld met degelijke CISA en Post-Graduate IT-Auditing opleidingen. Mogelijke onderwerpen van onderzoek omvatten onder andere het controleren van technische infrastructuur, functioneren van software-applicaties en managementsystemen, beveiligingsaspecten, hulp bij pakketselectie trajecten, kostenaspecten van ICT-bedrijfvoering.