Uurtarief enquete

Hartelijk dank voor het deelnemen aan de ICT-Uurtariefenquête 2013. De ICT-Kring Delft houdt voor de zevende maal deze enquête naar tarieven voor verschillende ict-functies. Doordat deze enquête jaarlijks wordt herhaald ontstaat ook een steeds beter inzicht in de trends in de tariefsvorming. De uitkomsten van de enquête worden toegezonden aan de deelnemers en kunnen worden gebruikt om de eigen tarieven te vergelijken met die van branchegenoten. Het invullen van de vragen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd kosten.

De ingevulde gegevens zullen zodanig worden verwerkt dat de resultaten niet zijn terug te leiden naar individuele bedrijven. Uw bedrijfsnaam wordt alleen gevraagd om dubbele respons te voorkomen, en om u achteraf op de hoogte te stellen van de resultaten. Indien u er prijs op stelt bij de presentatie van de resultaten aanwezig te zijn, vermeld dan vooral uw e-mailadres in de enquête.

Contactgegevens
Bedrijf:
*
Lid van ICT-Kring Delft:
Contactpersoon:
Email:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Algemene gegevens
Aantal medewerkers:
*
Waarvan direct declarabel:
*
Jaar van oprichting:
Werkzaamheden:
Doelgroep/markt:
Profiel 1
Functie:
*
Opleiding:
*
Ervaring in jaren:
*
Tarief (euro / uur):
*
Profiel 2
Functie:
Opleiding:
Ervaring in jaren:
Tarief (euro / uur):
Profiel 3
Functie:
Opleiding:
Ervaring in jaren:
Tarief (euro / uur):
Profiel 4
Functie:
Opleiding:
Ervaring in jaren:
Tarief (euro / uur):
Profiel 5
Functie:
Opleiding:
Ervaring in jaren:
Tarief (euro / uur):
Overige vragen
Vindt u uw tarieven marktconform:
*
Past u een jaarlijkse verhoging toe i.v.m. inflatie:
*
Hebben recente economische ontwikkelingen invloed op de tariefstelling:
*
Hebben recente economische ontwikkelingen invloed op de opdrachtenportefeuille:
*
Brengt u reistijd en -kosten in rekening:
*
Zo ja, hoeveel ct/km:
Wat vindt u van de prestatie/beloning verhouding in de ICT:
*
Zouden de resultaten van deze enquête u kunnen helpen bij uw tariefsvorming:
*
Opmerkingen: